Saturday, September 17, 2011

Em Van Nam Xoa Toc Doi Cho Anh


Anh ngồi trông ngóng về quê cũ
Em vẫn nằm tóc rũ doi cho anh

No comments: