Monday, August 17, 2009

10B72 Hội Ngộ Hè 2008

10B72 SÁT !!!! SÁT !!! CẠN LY !!! SÁT

TÙNG !!!!! CHƠI LUÔN !!! TỚI NUÔN LÀO !!!!!!

HỒI NẢY MÀY CHỌC QUÊ TAO PHẢI KHÔNG ? ÔNG CHO MÀY CHẾT ......

UỐNG ĐI !!!! NÓI NHIỀU MÀ UỐNG CHẲNG BAO NHIÊU .......

MẤY CHỊ ƠI RA ĐÂY XEM ANH VINH VÀ ANH NAM .. UỐNG ĐI NÀO ..NGOAN ĐẤY NHÉ !

TUẤN !!! MẦY GIÁM ĐƯA NGÓN TAY VỚI ÔNG ? (Phú) Ngồi đây thế nào cũng bi trúng miễng lựu đạn chầy .

HỢP CA "CHIẾN SĨ VO DANH"

UỐNG ĐI EM , DÙ TRƠÌ MƯA ANH CŨNG ĐƯA EM DÌA !!!!

WELCOME LỘN NGƯỢC ( THÀNH RA KHÔNG WELCOME)

KIẾM LẠC GIỮA RỪNG GƯƠM !!!


SEE YOU AGAIN ALL MEMBERS OF 10B72 SQTB

No comments: