Wednesday, January 13, 2010

Bài Thơ Tình Yêu


Nhân ngày kết nghĩa Châu Trần
Bên nợ tình thâm, bên nợ giang san
Bên đồi ai oán, bên rừng đa đoan
Tiễn đưa bóng chàng……..
Chín con long thật lớn sẽ đem tin tới nàng,
Dấn buớc tang bồng về nơi phố thị
Người đi trong cuộc chiến buồn,
Ngày đi nước mắt , về ngàn vinh quang.
Xe hoa đem đến đón nàng,
Về dinh mở hội khoa đăng rỡ ràng
Tháng năm dẫu có xóa nhòa
Núi sông duyên thắm nồng nàn uyên ương
Chàng đi năm tháng chưa quên
Cố hương mỹ nữ tình duyên trao chàng
Núi non lưu luyến tấc lòng
Nghìn năm vẫn sống một lòng thủy chungTiễn bạn


Đưa người ta không đưa sang sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng
Lung lay bóng nguyệt nghe tiếng trống
Tràng thành chìm đắm lửa binh đao
Khách Má hồng nên nỗi truân chuyên
Tiễn bạn khóc thầm lần thứ mấy?
Nghe tiếng sóng giận mình chẳng còn ai?
Bên Man Khê là bến Tiêu Tương
Vạn lý Quan san không xa lắm
Ly biệt chẳng ngóng chẳng đợi chờ
Tiễn bạn về chốn xa xăm đó
Ly khách đường xa chân đã mỏi
Cạn chén ly bôi tình tiễn đưa?


Tặng bạn Hạnh 10B72 & Phu nhân


No comments: