Monday, October 4, 2010

Chúc Mừng Tân Hôn Gia Đình 10B72 / Cháu Nguyễn Hương Vivian - Nguyễn Phú Hào 10B72

Hôn Lễ Cữ hành tại Syracuse, New York 2 tháng 10 năm 2010
Chúc hai cháu Trăm Năm Hạnh Phúc
Đại Gia Đình Khóa 10B72