Friday, April 29, 2011

Phan Thanh Chi ĐĐ768 / K10B72 SQTB

1 comment:

SQTB K10B/72 THSQ-QLVNCH said...

Cách đây chừng nửa tháng mình nhận được cú điện thoại của bạn gái mình báo tin mẹ của bạn ấy qua đời, nhưng mọi người rất ngạc nhiên khi mở tủ áo quần của MÁ thì có chiếc hộp nhỏ trong đó có tấm hình của mình chụp ở Đồng đế, Má giữ còn mới tinh khôi suốt 40 năm trường. Nhờ bạn đưa vào trang của mình nơi có tấm hình như thế này mà bị loang lổ ,để các bạn cùng xem 2 hình ,mình giữ hình không bằng Má.Cám ơn bạn!
PTC

Sent from Yahoo! Mail on Android