Tuesday, May 31, 2011

QUYẾT ĐỊNH thăng cấp thiếu úy thực thụ của khóa 10B/72


QUYẾT ĐỊNH THĂNG CẮP THIẾU ÚY.

 Thứ Bảy tuần qua anh Vũ Đình Hải từ Vegas về Little Saigon dự đêm nhạc "Hát Cho Nhau Nghe" do Anh Chị Trần Anh Tuấn và Anh Tần Nam tổ chức. 
Môt đêm nhạc thành công làm ấm tình đồng đội. Với những ca sỉ tài tử nhưng rất chuyên nghiệp.Thể hiện những ca khúc của một thời chinh chiến mà chúng ta đã trải qua.
 Sáng chủ Nhật anh Vũ Đình Hải đã mời một số anh em chung quanh khu vực Little SaiGon đến Nhà Hàng Song Long ăn sáng.
Ngoài những câu chuyện tâm tình anh đã đưa cho tôi tờ QUYẾT ĐỊNH thăng cấp thiếu úy thực thụ của khóa 10B/72.Quyết định của Tiểu Khu Long Khánh trích từ quyết định của Bộ Tổng Tham mưu được Đại Tướng Cao Văn Viên ký ngày 25/2/1975.Vào thời điểm này khóa chúng ta còn lại là 811Thiếu Úy./ 1076 SVSQ.
Thành thật cảm ơn Anh Vũ Đình Hải. 
Tôi nghỉ ai đọc quyết định nầy cụng đều xúc động , vì đây là một chứng cứ của một thời đã qua mà anh em chúng ta có phần đóng góp cho Tổ Quốc Việt Nam.
Quyết định nầy chỉ có 9 anh em thuộc Tiểu khu Long Khánh.
Nếu anh em nào còn giử được quyết định ở những đơn vị khác xin vui lòng tặng cho Gia Đình 10B/72 dể phổ biến.
 
Than men.
TQL

No comments: