Friday, July 18, 2008

Con Ðường Vui


Con Ðường Vui
Ðoàn người tưng bừng về trong sương gió
Hồn như đám mây trắng lững lờ
Giang hồ không bờ không bến
Ðẹp như kiếp trai anh hùng

Aùnh dương lên
Một đoàn thanh niên
Giục nhau đi từ khi nắng sớm
Lúc gió chiều về trong tiếng tiêu
Bóng ai còn in trên đường dài

Ðoàn người đi
Vượt rừng qua núi
Bước chân vui qua miền xa xôi
Kìa là đoàn người Việt Nam gieo thắm tươi

Ðoàn ta vui bước trên đường mưa gió về
Còn nghe vang dư âm bao lời ca âu yếm
Ðoàn ta tai lắng nghe hồn chinh chiến về
Ðường xa đi chưa quên bao thù xưa

No comments: