Friday, July 18, 2008

Hè Hội Ngộ 10B/72 2008 Nam California1 comment:

Dung said...

Mình tên Binh thuoc khóa 10/72 Đồng Đế. Có bạn nào cùng khóa xin liên lạc email:ple50@yahoo.com

Rất mừng khi nhìn được Blogger Đồng Đế này, nhớ dèo rù rì ăn cơm trong mùng quá đì :-)