Tuesday, November 25, 2008

Thủ Kỳ Đại Đội 765AFTER

BEFORE

BEFORE

Phạm Đức Trí và Phạm Hòa cùng Thủ Kỳ Đại Đội 765 / TĐ 11 SQSQ / THSQ-QLVNCH
Tuy 36 năm dài đã đi qua nhưng tình Đồng Môn và Chiến Hữu vẫn như ngày nào
gặp lại nhau mùa Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2008.

Hãy uống cạn cho lòng vơi nổi nhớ
rượu chất đầy : nón sắt bình đông
người lấy rượu đốt men xuân càng nồng
ta say khướt để quên đời dưới đó

dẫu là xuân hay hạ đông gì cũng thế
bởi quanh năm ta với rượu : đôi bạn già
(tiển thằng bạn vừa mất ta nốc đầy cốc rượu
mừng kẻ nhập đàn ta lại cụng ly ).. ’ ’

‘ bó gối trong căn hầm tránh đạn
chia nhau một cốc cà phê đen
hít dăm ba điếu quân tiếp vụ
ấy tết cô đơn của lính quèn

rừng vẫn viễn miên buồn ủ rũ
gục đầu tắm đạn pháo thương đau
chim rừng cũng bỏ đàn về núi
để mặc chinh nhân vạn cổ sầu .. ’ ’
(Xuân chiến địa - Phong Nhân Hoài)

No comments: