Wednesday, November 12, 2008

TÌNH CHIẾN HỮUTÌNH CHIẾN HỮU*
Dẫu cuộc đời ... trò bể dâu luôn biến chuyển
Nhưng nghĩa tình vẫn không biến theo thời gian
Nghĩa chiến binh, tình tổ quốc ..tưởng lụn tàn
Vẫn còn đó ... vẫn là đây ... ta khôi phục. *
Lời TUYÊN THỆ ... hiếu trung cùng ... ngôi TỔ QUỐC
Năm xưa cùng ... trong chiến trận ... cuộc tử sinh
Cho đến nay ... còn gặp lại trong nghĩa tình
Tình chiến hữu, nghĩa quê hương ... ta đoàn kết.

No comments: