Thursday, March 12, 2009

Tuyệt Tác


Chim trời soi bóng nước
Có được một bức tranh
Nghệ thuật thoát nhiên thành
Cho nhân sanh tuyệt tác

*Gương mình soi bản ngã
Loạn động trong cái ta
Tham sân si buông thả
Thụ hưởng tràn đầy ra
Danh . lợi . tình hối hả
Cuộc đua tranh bôn ba
Chạy đua mong được là…
Chạy đua mau mau qúa
Mau đến bãi tha ma
Sanh lão bịnh tử… mà
Trở về cát bụi…
A !Chợt tỉnh… chợt tỉnh:
À !Một kiếp người bôn ba
Cố bám trì bản ngã
Cố chấp thủ cái ta
Còn đâu?...Có chăng là…
Dòng nước thời gian qua…
*Gương trời soi nhân quả
Nhân… hiện… quả… cho ai?
Suốt kiếp sống trải dài
Giống nào gieo… tức gặt*Gương lòng soi báu vật.
Ðây ! Tai vị: CÁI TÂM
Sinh tử kiếp truy tầm…
Thực tại đang là… đó !
*Gương hồn soi bóng mộng
Mê chi cái bóng ai
Chợt tỉnh hồn trở lại.
Ô kìa ! Là ai?...Ðó!
*Gương nào tự định vị.
Dừng lại thắng chính mình
Tại đây thoát nhiên sinh
Hoàn nguyên TÂM : BÁU VẬT
*Gương tình soi biển khổ
Cái khổ sáng gương tình
Hiện thực kiếp nhân sinh
Kết tinh Chân. Thiện. Mỹ
*Chim trời soi bóng nước.
Mặt nước rước cánh chim
Như biển khổ cầu tìm
“ƠN CÁI TÂM “: TUYỆT TÁC
---------//////////////--------
Hải Liên
Thân Tặng: Phạm Hoà và Gia Ðình

No comments: