Wednesday, April 14, 2010

SVSQ Dương Văn Lệ và SVSQ Lê Thanh Tài / Bải Tiên THSQ/QLVNCH


Tình cờ tôi biết được website của khoá mình rất mừng và xúc động khi đọc và nhìn lại những gì của một thời oai hùng đã qua.

Tôi xin tự giới thiệu, SVSQ Lê Thanh Tài, khoá 10B/72, giai đoạn 1 ở TTHL/ Quang Trung thuộc Liên đoàn A tiểu đoàn Lê Lọi, ở trường HSQ Đồng Đế thuộc tiểu đoàn 12 đại đội 768, ra trường về tiểu khu Long An.

Sau ngày 30/4/75 bị cãi tạo hơn 3 năm ở Katum, Long giao, Long khánh,Hóc môn...

Tiện đây tôi xin được bổ túc phần cán bộ cơ hữu của khoá là: cán bộ đại đội trưởng ĐĐ768 là trung úy Nguyễn văn Hảo (tôi nhớ rất rỏ vì tôi ở ĐĐ đó).

Tôi gởi anh Hoà 2 tấm ảnh để làm tài liệu.

1. SVSQ Dương văn Lệ và Lê thanh Tài ở Bãi Tiên.

2. Cổng trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH có bức tượng đồng đen người chiến sĩ VNCH phía trước.

Kính Chào,

PS: Tôi hiện định cư ở tiểu bang Maryland.

No comments: