Thursday, February 5, 2009

Xuân 2009 10B72
Quân Trường Đồng Đế Diễn Hành Tết 2009

Tùng, Dũng Thêm / 1981


Đám Cưới Dũng 10B72

Jeep 10B72Tân Niên 10B72 Nguyễn Tuấn, Vũ Duy Thêm, Nguyễn Hữu Phú, Phạm Hòa, Phạm Văn Sáng, Trần Quang Lan, Lê Minh Quang, Sân Khấu Trần Anh Tuấn và Tần Nam


Thanh và Trí 10B72 ĐĐ764/TĐ11


Đại Úy Nguyễn Minh Ngân ĐĐ764/TĐ11

Thanh và Trí 10B72 /ĐĐ764

Gia Đình Nguyễn Tuấn và Gia Đình Phạm Văn Sáng 10B72

Lê Thanh 10B72

Bỏ sau lưng vùng tương lai hứa hẹn, vát trên vai nợ nước của đời trai

Sinh Viên Sĩ Quan Mùa Hè Đỏ Lữa 1972

No comments: